Naukowe i pozanaukowe wyniki Projektu

Wynik projektu, który określamy jako interdyscyplinarny PROJEKT HYBRYDOWY (informatyczny i humanistyczny) będzie miał ogromny wpływ na pozycję akademicką Korei zarówno w Polsce, jak i na świecie. Konkretnymi akademickimi i naukowymi wynikami projektu będzie poniższych 10 spodziewanych efektów:

Wskutek projektu nastąpi wyjątkowa promocja Korei, ponieważ:

a) powstanie unikalny portal internetowy materiałów koreańskich z publikacji polskich,

b) powstanie 10 tomów tematycznych z najważniejszymi wycinkami (każdy tom o objętości do kilkuset stron); książki te zostaną po zakończeniu projektu natychmiast rozesłane do:

- Biblioteki Narodowej (Polska)

- National Library of Korea (국립중앙도서관)

- Biblioteki Kongresu USA (USA).

Planuje się także rozesłanie książek do czołowych bibliotek akademickich polskich i koreańskich, np.:

- Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, Polska)

- Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, Polska)

- Seoul National University Library – 서울대학교 (Seul, Korea)

- Korea University Library – 고려대학교 도서관 (Seul, Korea)

- Yonsei University Library – 연세대학교 (Seul, Korea)

Planujemy także rozesłać promocyjne egzemplarze książki do redakcji czasopism z prośbą o recenzję i promocję.

Ponieważ powstanie bezpłatna baza wycinków dostępna na całym świecie zawierająca 100% odnalezionego materiału), to baza ta stanie się podstawą ogłoszenia specjalnych seminariów dyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a być może i w innych miastach Polski (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław). Na postawie tej bazy przygotowywana będzie w przyszłości seria prac dyplomowych (licencjat i magisterium) oraz doktoraty.

Przykłady dotychczasowych prac licencjackich i magisterskich obronionych na Koreanistyce UAM:

History

• The course and effects of the invasion of Korea by Japanese forces in the years 1592–1598

• Sinminhoe – a movement to reclaim sovereignty by Korea

• The Haenyo from the island of Jeju – observation of life against the social, historical and economic background

• The evolution and characteristics of Korean melee weapons?

• The March 1st Movement during the Japanese occupation in Korea

• The political situation of the Goryeo Dynasty during the reign of King Gongmin (1351–1374)

Society

• Korean zainichi – the social and political situation of Koreans in Japan

• Funeral rites and burial methods in the Korean tradition

• Adoption in South Korea

• Authorities – their Confucian nature, origins and their significance in the contemporary reality of the Korean peninsula

• Institution of the family in the Korean state – a cross-section of selected moments in the history of the Korean nation

• The beginnings of the road to the emancipation of women in Korea

• Degeneration of the image of the family in Korean films

The media

• The impact of the media on the image of the modern male in the Republic of Korea

• The theme of forgiveness in the most recent Korean film productions

• The Korean comic book in the eyes of Poles

• Understanding the Korean language exemplified by Korean dramas

• The image of women in Korean pop culture based on selected video clips

Religion

• Annual Korean festivals in relation to the Korean lunar calendar

• The influence of Confucianism on the law of the Republic of Korea

• Confucianism – a philosophy or a religion?

• The image of shamanism in the TV series Moon Embracing the Sun

• Shamanism in Korean culture

• Protestantism in contemporary Korea

• Kangshinmu – the charismatic shaman women of Korea

• Confucianism as the source of the success of Korea

Politics

• Development and change in politics and in the labor market for women in South Korea in the late 20th and early 21st century

• Korean families separated by war and the impact of the political situation on their lives

• Park Chung-Hee – president or dictator?

• The impact of the financial crisis of 1997 on Korean society

Arts and Entertainment

• Minhwa – Korean folk painting and its symbolism

• The history and a short description of pansori

• Talchum – Korean mask performances

• Stamps in Korean society

• Traditional Korean architecture – the roofs

• Arirang – the traditional Korean folk song

• Traditional Korean nobleman’s house as a reflection of Confucian ideals

• Samulnori as a combination of traditional and contemporary music

• Muga – Korean shamanic songs

• Hanbok – its characteristics, history and the influence of other cultures on its appearance

Language

• Koryo Mal – the language of the Korean diaspora in Kazakhstan

• A Korean-Polish-English thematic dictionary of business

• Research on homography in the Korean script

• The role of Chinese characters in the Korean language

• History of Korean language development from the beginning of the Korean state to the times of Unified Silla

• The language of the Internet as a means of expression in Korean

• Aspect in Korean

• Understanding the Korean language as exemplified by Korean dramas

• A Polish-Korean phrase book. Shopping and education

• A Polish-Korean phrase book. Transport, travel, and means of communication

• Politeness in Korean culture as exemplified by greetings and farewells

• Onomatopoeia in Korean comic books

• Korean proverbs in the world of fauna and flora

• Persuasive aspects of the Korean language in television advertising. Advertising as a form of intercultural communication.

• History of the Korean Hangeul alphabet

• Contrastive analysis of numerals used in Polish and Korean

• Influence of the national culture on the language of press information texts

• The linguistic image of Korean festivals and rituals

Projekt, który proponujemy, niewątpliwie przyczyniłby się do poszerzenia wiedzy studentów i przygotowywania jeszcze bardziej doskonałych prac.

Wytworzymy unikalne i jedyne tego typu źródło wiedzy o Korei XX wieku, które stworzy metodologiczny wzór dla opisów tego typu Korei w prasie i publikacjach w innych państwach, na innych uniwersytetach.

Wyprodukowana przez nas baza wiedzy o Korei będzie stanowić zintegrowaną wiedzę o wszelkich zagadnieniach Korei XX wieku. Ujęte w niej będą także nieznane dotąd powszechnie dane statystyczne o Korei.

Wyniki Projektu będą przedstawione na wiodących konferencjach koreanistycznych (CEESOK: (Central and Eastern European Society of Koreanology, KACEEBS: The Korean Association of Central & Eastern European and Balkan Studies; KASLA: Korean Association of Slavic Languages) i językoznawczych, oraz z zakresu nauk społecznych i historycznych. Planuje się minimum 5 takich prezentacji zarówno w Polsce, jak i na świecie (np. w programie CEEPUS, ERASMUS itp.).

Z bazy tej będą korzystać koreańskie polonistyki np. (한국외국어대학교) na lekcjach o Polsce.

Opracowane w projekcie źródło wiedzy o Korei przydane będzie dla pracowników Ambasady Korei w Polsce dla pozyskiwania informacji o Polsce (dla ich efektywniejszej pracy).

Z bazy będą korzystali pracownicy nauki w Korei i na świecie.

Z bazy będą mogli skorzystać literaci, artyści, scenarzyści itp., który będą chcieli opracować możliwie wiernie charakter minionej epoki (1901-2000), np. dla opracowywania scenariuszy filmowych, przy pisaniu książek itp.

W Polce pracuje coraz więcej Koreańczyków, którzy mają polskie rodziny (małżeństwa). Taka baza danych o Korei w Polsce może przysłużyć się do edukacji dzieci koreańsko-polskich rodziców, którzy wychowują się w Polsce i znają język zarówno koreański jak i polski. Ma to walor patriotyczny i sentymentalny.