Streszczenie projektu

Korea, Koreańczycy i koreańskość w zdigitalizowanych materiałach polskich XX wieku. Propaganda – Wątki nieznane – Sensacje.

Cel projektu

 • zgromadzenie na podstawie zdigitalizowanych tekstów źródłowych leksykonu-zbioru najważniejszych wyrazów i wyrażeń dotyczących Korei z tekstów okresu 1901-2000.
 • ich merytoryczne usystematyzowanie tematyczne (dziedzinowe, problemowe).
 • zaprezentowanie każdego cytatu w formie fotodokumentacyjnej.
 • publiczne i bezpłatne udostępnienie tej listy haseł oraz cytatów w formie zasobu elektronicznego.

W interdyscyplinarnym projekcie przebada się około 3 miliony tekstów z systemu polskich bibliotek cyfrowych oraz teksty zgromadzone we własnym zakresie, poza już istniejącymi bibliotekami cyfrowymi, jeżeli do czynienia będziemy mieli ze źródłami szczególnie cennymi (podręczniki, informatory, spisy urzędowe itp.). Polskie biblioteki cyfrowe zawierają (w roku 2017) ponad 3 miliony dokumentów, z czego znaczną część stanowią teksty historyczne. Niestety, biblioteki te nie pozwalają na przeszukiwanie tych zasobów automatycznie, natychmiastowo. Dlatego w projekcie stworzy się autorską wyszukiwarkę informacji historycznej i zbuduje portal wiedzy o Korei na postawie oryginalnych relacji prasowych i tekstów książkowych XX wieku.

Celem projektu nie jest jedynie ekscerpcja oraz prezentacja fotodokumentacyjna ponad 10 tysięcy cytatów, lecz ich analiza, sposób występowania, rozprzestrzenienie w tekstach z danych dziedzin tematycznych, ich lokalizacja geograficzna itp. Odnalezione jednostki zostaną pogrupowane w zbiory tematyczne, takie jak: Polityka, Sztuka, Religia, Kultura itp. Ostatecznie najważniejsze jednostki będą zinterpretowane przez wykwalifikowany zespół koreanistów tak, by naszkicować tło kulturowo-historyczne dla cytowanych wyimków dotyczących Korei (zwłaszcza tu ważny jest problem polskiej propagandy z lat 1945-1989 nieprzychylnej Korei Południowej).

Wynikiem unikalnego i nowatorskiego na skalę światową projektu będzie baza danych dużego rozmiaru z okresu 1901-2000. Będzie to projekt z zakresu BIG DATA. Wiedza o Korei z dawnych lat jest stosunkowo mało rozpowszechniona. Dlatego baza ta będzie tak bardzo cenna. Interesuje nas także Korea nieznana. Dlatego dla rekonstrukcji historycznego, socjologicznego koreańskiego obrazu świata konieczne jest wyzyskanie oryginalnych i mało znanych tekstów z terenów Polski. Zasób ten pozwoli na prześledzenie ewolucji opinii o Korei, tzn. odsłoni grupy problemów, które interesowały opinię publiczną w Polsce w kontekście Korei i Koreańczyków. Powstanie pionierski fotograficzny indeks tematyczny wraz z oryginalnie przedstawionymi cytatami (skany dokumentów) z lat 1901-2000, który przyczyni się do zdefiniowania tożsamości narodu koreańskiego w oczach Polaków XX wieku.

Realnym wynikiem będą dwa unikalne i pionierskie na skalę światową zasoby.

a) seria naukowych opracowań (10 kilkusetstronicowych monografii z cytatami, wystąpienia konferencyjne, artykuły naukowe), poświęconych każdej z badanych 10 dziedzin związanej z Koreą XX wieku; wstępnie przewiduje się opracowanie dziedzin.

 • I. Półwysep Koreański a „Wielka historia”
 • II. Stosunki polsko-koreańskie w drugiej połowie XX wieku.
 • III. Korea – sprawy krajowe i polityka wewnętrzna
 • IV. Korea oczami cudzoziemców
 • V. Gospodarka, handel, technologie
 • VI. Kultura i rozrywka
 • VII. Sport
 • VIII. Religia
 • IX. Sławni Koreańczycy w prasie polskiej
 • X. Przyroda Korei

b) elektroniczny zasób kilkudziesięciu tysięcy pogrupowanych tematycznie zbiorów haseł, z publicznym, otwartym dostępem do wszystkich haseł; zasób będzie odpowiednio informatycznie zaprojektowany, aby umożliwić poprzez portal internetowy wygodne i łatwe przeszukiwanie zasobu (alfabetyczne, tematyczne, chronologizacyjne, frekwencyjne itd.).

Reasumując: naszym celem jest przygotowanie unikalnej Polskiej Encyklopedii Korei XX wieku.