Baza danych - forma, podział i wielkość zbioru

Realnym wynikiem projektu będzie

a) Internetowy portal ze wszystkimi odnalezionymi cytatami o Korei XX wieku

b) 10 tomów dokumentacji dotyczących opisów Korei. Wstępny podział tematyczny zakłada poniższe rozdziały (dla każdego rozdziału podajemy przykładową ilustrację 2-3 wycinków; ostatecznie dla każdego tomu planujemy zaprezentować około 1000 dokumentów).

I. Półwysep Koreański a „Wielka historia”

 • Korea przełomu XIX i XX wieku jako przedmiot gry mocarstw
 • Półwysep Koreański pod japońską dominacją (1910-1945)
 • Pierwsza faza zimnej wojny (1945-1953)
 • Podzielona Korea (1953-)
 • Korea końca XX wiekuII. Stosunki polsko-koreańskie w drugiej połowie XX wieku

 • Polska Rzeczypospolita Ludowa pod komunistyczną, radziecką dominacją (1945-1989)
 • Demokratyczna Rzeczypospolita Polska (1989-)

III. Korea – sprawy krajowe i polityka wewnętrzna

 • Cesarstwo Koreańskie (1897-1910)
 • Okupacja japońska (1910-1945)
 • Demokracja czy komunizm? Walka o kształt polityczny Półwyspu Koreańskiego (1945-1953)
 • Republika Korei (1953-)IV. Korea oczami cudzoziemców

 • Korea i Koreańczycy oczami Polaków
 • Cudzoziemskie relacje w prasie polskiejV. Gospodarka, handel, technologie

 • Historia gospodarcza Korei
 • Korea Południowa jako „azjatycki tygrys” / Ekspansja gospodarcza Republiki Korei
 • Koreańskie marki w prasie polskiejVI. Kultura i rozrywka

 • Dziedzictwo narodowe Korei (język, pismo, tradycja)
 • Kuchnia koreańska
 • Film, muzyka, teatr Korei
 • Sztuki piękne (malarstwo, rzeźba, architektura Korei)VII. Sport

 • Koreańczycy w sporcie
 • Imprezy sportowe w Republice Korei
 • Polsko-koreańska rywalizacja sportowaVIII. Religia

 • Wierzenia pierwotne i buddyzm
 • Chrześcijaństwo w KoreiIX. Sławni Koreańczycy w prasie polskiej

 • Politycy koreańscy
 • Ludzie kultury i sztuki (pisarze, poeci, filmowcy)X. Przyroda Korei

 • Klimat i geografia Półwyspu Koreańskiego
 • Wielkie katastrofy naturalneJak pokazano dla przykładu powyżej, przedstawiliśmy tylko wycinki z okresu 1901-2000. Natomiast nasza baza danych obejmuje również okres wcześniejszy oraz późniejszy po XX wieku. Wstępnie zarejestrowaliśmy także ogromną liczbę wycinków z XIX wieku dotyczących Korei. W wypadku powodzenia i zainteresowania niniejszym projektem (w co nie wątpimy), jesteśmy gotowi (jesteśmy przygotowani materiałowo i metodologicznie) w kolejnym etapie przedstawić fragmenty tekstów dotyczących Korei XIX wieku. Oto zaledwie dwa przykłady.Baza danych – wynik projektu – składać się będzie z minimum z 10 000 obiektów o postaci

a) cytat w postaci oryginalnej fotografii

b) lokalizacja (miejsce publikacji) w postaci oryginalnej fotografii

c) data publikacji w postaci oryginalnej fotografii

5. Ponieważ projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół złożony z:

a) koreanistów (filologów),

b) historyków,

c) językoznawców,

d) informatyków

to najważniejsze opisy kluczowych cytatów opracowane zostaną w języku koreańskim i angielskim. Pozwoli to na korzystanie z zebranego materiału osobom nie znającym języka polskiego.

Cały opis Projektu (zasady opracowania materiału, metodologia pracy oraz działy tematyczne) umieszczony będzie w czasie realizacji projektu na stronie www (www.Korea-XX.pl) w 10 językach (polski, koreański, japoński, niemiecki, arabski, japoński, wietnamski, rosyjski, chiński, hiszpański itd.). Pozwoli to na maksymalne zapoznanie opinii światowej z materiałami i historią Korei zapisaną w polskich tekstach historycznych XX wieku.