1859-1939
  1910
  Fotografie z 1909 r. przedstawiające koreańskich katolików (dzieci, studentów oraz całą rodzinę) z Inczon.
  1925
  1928
  1934
  1960
  1977
  1984
  1986
  1987
  1991