1899
  Seulski tramwaj - zdjęcie z początku XX wieku.
  1902
  1904
  1905
  1907
  Ówczesny cesarz Korei Gojong oraz jego przyszły następca - Yi Cheok (Sunjong).
  1911
  Autor niniejszego artykułu porównuje sytuację Polaków w zaborze pruskim do położenia mieszkańców okupowanej przez Japonię Korei. Co ciekawe, już w 1911 roku - na samym początku okupacji - część prasy przewidziała, że plan zjaponizowania Koreańczyków nie ma szans powodzenia.
  1926
  1932
  Sprzeciw Koreańczyków wobec japońskiej okupacji kraju przybierał także formy zbrojnego oporu.
  1935
  1960
  1961
  1980
  1983